Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 september 2021

12 oktober algemene afdelingsvergadering

Graag nodigen wij alle leden van de thema-afdeling uit voor een algemene afdelingsvergadering (AAV) op dinsdag 12 oktober om 20.00 uur. Veiligheidshalve vindt het deze keer nog plaats via Zoom en hopelijk kunnen we voor de kerst (op 13 december) nog een echte fysieke AAV/kerstborrel organiseren.

Deze AAV zal in het teken staan van een nog nader bekend te maken inhoudelijk onderwerp en over eventuele moties en amendementen voor het congres van 13 november a.s. In aanloop naar de besluitvorming, sturen we hierbij alvast procedurele informatie voor het indienen van moties en amendementen.

 

Typen moties en amendementen
Je kunt drie typen moties indienen voor het congres: Algemeen Organisatorische Moties (AOM), Algemeen Politieke Moties (PM) en Actuele Politieke Moties (APM). Voor het Congres kun je een Algemeen Organisatorische Motie (AOM) en een Algemeen Politieke Motie (PM) indienen tot en met woensdag 20 oktober, 12.00 uur. Actueel politieke moties kun je indienen vanaf maandag 18 oktober tot en met woensdag 3 november, 12.00 uur.

Voor meer informatie over het opstellen van moties, zie: https://www.mijnd66.nl/SC/congres-besluitvorming/wat-is-een-motie-en-hoe-stel-je-m-op/?id=3462

Amendementen op congresvoorstellen kunnen vanaf 22 september tot 20 oktober worden ingediend namens een ledenvergadering van een regio, afdeling of thema-afdeling, of namens 25 individuele leden.

 

Procedure thema-afdeling
Voor actuele politieke moties zijn 15 ondersteuningsverklaringen van stemgerechtigde leden nodig; deze kunnen dus niet namens de thema-afdeling worden ingediend. Voor alle overige moties en amendementen zijn, hetzij 25 ondersteuningsverklaringen van stemgerechtigde leden, hetzij de ondersteuning van voorzitter en secretaris van het bestuur van de afdeling/regio/thema-afdeling, waarin de ledenvergadering de moties en amendementen vaststelde, nodig.

In dit kader bieden we leden de gelegenheid om uiterlijk 26 september voorstellen voor Algemeen Organisatorische Moties (AOM), Algemeen Politieke Moties (PM) en amendementen bij het bestuur in te dienen. Deze worden dan 28 september aan de leden doorgestuurd. Tijdens de AAV krijgen indieners de gelegenheid om hun motie of amendement mondeling toe te lichten aan de AAV. Het bestuur geeft tijdens deze AAV ook een (niet-bindend) advies mee. Vervolgens organiseren wij van 12 t/m 17 oktober een digitale stemming. Als moties en/of amendementen dan een meerderheid van de uitgebrachte stemmen krijgen, worden deze door de voorzitter en secretaris van de thema-afdeling namens de afdeling ingediend voor het congres.

 

Deadlines (onderstreept de voor de AAV relevante deadlines):

  • 22 september – Start indieningstermijn amendementen op congresvoorstellen
  • 26 september – deadline indiening moties of amendementen die je wilt voorleggen aan de thema-afdeling
  • 28 september – toesturen voor te leggen amendementen en moties van bestuur aan leden
  • 12 oktober – AAV – met toelichting door indieners op amendementen en moties
  • 12 – 17 oktober – digitale stemming over amendementen en moties door leden thema-afdeling
  • 18 oktober – Start indieningstermijn Actueel Politieke Moties
  • 20 oktober, 12.00 uur – Einde indieningstermijn amendementen op congresvoorstellen, Algemeen Organisatorische Moties en Politieke Moties
  • 3 november, 12.00 uur – Einde indieningstermijn Actueel Politieke Moties

Voor nadere vragen over de procedures verwijzen we graag naar https://www.mijnd66.nl/SC/congres-besluitvorming/?id=1729. Voor alle overige vragen kunnen jullie contact met ons opnemen via info@d66zorgenwelzijn.nl

We zien jullie graag op 12 oktober!