Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 mei 2019

Discussiebijeenkomst ‘regie aan de patiënt’ – 20 mei, Den Haag

D66 thema-afdeling Zorg en welzijn, werkgroep technologie in de zorg

Discussieer mee over ‘regie aan de patiënt’ en de rol die technologie daarbij kan spelen in de gezondheidszorg op 20 mei, met Tweede Kamerlid Rens Raemakers. Deze avond wordt georganiseerd door de D66-werkgroep technologie in de zorg.

‘Geloven in de eigen kracht van mensen’: wat betekent dat voor de standpunten van D66 over de gezondheidszorg? Het is voor D66 belangrijk dat mensen waar mogelijk zelf kunnen kiezen hoe ze hun zorg inrichten en zelf keuzes kunnen maken over hun zorg en behandeling. Wat hebben mensen met gezondheidsklachten nodig om hun eigen kracht te benutten en eigen keuzes te maken? Toegang tot gezondheidsgegevens is een belangrijke voorwaarde. In de gezondheidszorg is dit uitgangspunt nog niet vanzelfsprekend. Zodra je door gezondheidsklachten patiënt wordt, kun je niet meteen bij al jouw gezondheidsdata die nodig zijn om eigen beslissingen te maken. Hoe kan technologie optimaal worden ingezet om gezondheidsdata te ontsluiten als voorwaarde voor regie aan de patiënt?

De introductie van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) kan hierin een verschil maken. Zorginstellingen moeten vanaf 2020 cliëntgegevens beschikbaar maken voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). In een zelf gekozen PGO kunnen patiënten dan al hun zorgdata raadplegen. Via het beveiligde label van MedMij kunnen zij via deze PGO’s veilig informatie uitwisselen met zorginstellingen. PGO’s zijn een kans voor meer regie aan de patiënt, maar zorgprofessionals hebben ook zorgen. Hoe kan deze uitwisseling via PGO’s ingebed worden in goede voorlichting en begeleiding van zorgprofessionals? Hoe kan dit ook toegankelijk zijn voor mensen met lage digitale vaardigheden? Technologie biedt kansen. Het is belangrijk dat D66 kansen ziet en kaders geeft om de meerwaarde van technologie te benutten voor regie aan de patiënt.

Datum en locatie
Datum en tijd: 20 mei 20.00 – 22.00 uur
Locatie: StayOkay Den Haag (Scheepmakersstraat 27)

Programma
20.00 – Welkom door de voorzitter D66-werkgroep Technologie in de zorg
20.10 – ‘Geloven in de eigen kracht van mensen’: wat betekent dat voor informatie in de zorg? Prof. Peter van der Voort
20.20 – Inleiding door Tweede Kamerlid Rens Raemakers
20.35 – Wat zijn persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), door Boudewijn Dominicus (MedMij)
20.50 – Discussie onder leiding van Monique Peters
21.50 – Reflectie op discussie met Rens Raemakers, wat heeft de discussie opgeleverd?
22.00 – Afsluiting

Aanmelden
Meld je aan voor deze avond via dit akkealbada [at] hotmail.com