Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 oktober 2022

Oproep: kandidaatstelling bestuursfuncties

Oproep: kandidaatstelling bestuursfuncties

Beste leden van de thema-afdeling Zorg en Welzijn,

Vanwege het voortijdig vertrek van onze voorzitter en het verstrijken van de termijn van onze secretaris en penningmeester, schrijven wij van 7 t/m 21 november een digitale verkiezing uit voor deze drie bestuursfuncties.

Daarom nodigen we leden uit zich te kandideren voor de volgende bestuursfuncties:

  • Voorzitter
    Secretaris
    Penningmeester

De leden van het bestuur worden voor de tijd van drie jaar gekozen, en zijn slechts eenmaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar.

Alle leden van de thema-afdeling hebben via de mail bericht gekregen over de procedure.