Steun ons en help Nederland vooruit

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden.

De leden van het bestuur van de Thema-afdeling stellen zich voor.

Tweede Kamer

Politieke woordvoerders

Door geweldig mooie uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 is D66 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd met 24 zetels. Hieronder een overzicht van de ‘Zorg en Welzijn’ portefeuilles in de Tweede Kamer. Voor meer informatie verwijzen we u naar de persoonlijke website van de verschillende Kamerleden. …

Onze landelijke vertegenwoordigers en woordvoerders Zorg en Welzijn

Werkgroepen

Regelmatig worden er werkgroepen gevormd met een duidelijk omschreven taakstelling en die een specifiek thema uitdiepen. Dit kan een vaste commissie zijn of worden maar ook een tijdelijke werkgroep. De werkgroepen zijn samengesteld uit leden van de afdeling. De werkgroep bestaat uit een werkgroepvoorzitter en geïnteresseerde leden uit de thema-afdeling. De werkgroep formuleert de gewenste output…

Binnen de TA zijn vaste en tijdelijke werkgroepen actief.