Steun ons en help Nederland vooruit

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden.

De 5 leden van het bestuur van de Thema-afdeling stellen zich voor.

Tweede Kamer

Politieke woordvoerders

Met de geweldig mooie uitslag bij de Tweede Kamerverkiezing zijn er ook diverse nieuwe Kamerleden op het gebied van zorg en welzijn. De huidige portefeuilleverdeling is nu als volgt, met daarbij het voorbehoud dat op dit moment nog niet duidelijk is welke portefeuille Marijke van Beukering-Huijbregts krijgt. Ook kan deze verdeling nog schuiven, mocht D66…

Onze landelijke vertegenwoordigers en woordvoerders Zorg en Welzijn

Werkgroepen

Regelmatig worden er werkgroepen gevormd met een duidelijk omschreven taakstelling en die een specifiek thema uitdiepen. Dit kan een vaste commissie zijn of worden maar ook een tijdelijke werkgroep. De werkgroepen zijn samengesteld uit leden van de afdeling. De werkgroep bestaat uit een werkgroepvoorzitter en geïnteresseerde leden uit de thema-afdeling. De werkgroep formuleert de gewenste output…

Binnen de TA zijn vaste en tijdelijke werkgroepen actief.