Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2020

Vacatures bestuursfuncties

Vanwege het verstrijken van de termijn van enkele bestuursleden, schrijven wij van 4 t/m 17 januari een digitale verkiezing uit voor drie bestuursfuncties. Van de huidige bestuursleden heeft Anne Kurver aangegeven zich graag opnieuw te kandideren voor de functie van algemeen bestuurslid. Huidig voorzitter Wieke Paulusma en algemeen bestuurslid Aniek Dane hebben aangegeven zich niet opnieuw te kandideren.

Daarom nodigen we leden uit zich te kandideren voor de volgende bestuursfuncties:
1. Voorzitter
2. Algemeen bestuurslid
3. Algemeen bestuurslid (tegenkandidaat voor huidig bestuurslid Anne Kurver)

De leden van het bestuur worden voor de tijd van drie jaar gekozen, en zijn slechts eenmaal als
zodanig onmiddellijk herkiesbaar.

Vanwege de huidige corona-maatregelen zal de verkiezing van deze bestuursfuncties digitaal georganiseerd worden onder alle leden van de Thema Afdeling. Alle leden hebben inmiddels een instructie ontvangen hoe ze zich kunnen kandideren.